Herbestemming van kloosters, kastelen en abdijen

Via onze website www.immocommerce.com brengen wij zeer grote kastelen, abdijen en kloosters  onder de aandacht van investeerders, projectontwikkelaars en beleggers. Dergelijke incourante gebouwen zijn door hun grote vloeroppervlak zeer geschikt voor: hotellerie, seniorenhuisvesting, privé kliniek of andere vormen van projectontwikkeling zoals realisatie van golfbanen met huizen aan de golf, golfhotel etc.

Onze interesse voor de ontwikkeling van seniorenprojecten is voort gekomen uit de gestaag groeiende groep van senioren die hebben aangegeven zich te willen vestigen op een landgoed, in een aangename omgeving, waar zij samen met anderen willen wonen. Vincent Noordman heeft inmiddels een projectgroep samengesteld waarin behalve enkele privé investeerders en professionele beleggers twee medici, een stedenbouwkundige, twee architecten, een accountant en technische adviseurs zitting hebben.

Visie

Wij zijn voorstander van het creëren van een multifunctioneel project, waarin jong en oud comfortabel met elkaar kunnen leven in een aangename en schone omgeving, in een minder hectische en drukke omgeving wat Nederland en andere delen van Europa feitelijk is.

De woonomgeving dient faciliteiten te hebben die een volledig zelfstandig functioneren van het project garandeert.