Vincent Noordman IMMOCOMMERCE is erg betrokken bij de paardenwereld.
Onze diensten bevatten de volgende drie elementen:
– mechanisatie van paardenbedrijven
– mestverwijdering uit weiden en stallen
– adviserend intermediair voor paardenbedrijven die geen opvolger hebben.

Quality has a name QHN

Bezoek ook onze website www.terravaceurope.com